Humac BV

Aanbesteden van diensten

Naast de traditionele aanbesteding - via een bestek met bijbehorende documenten - komen er steeds meer prestatie-gestuurde contracten.
 
De UAV-GC biedt daarbij voldoende houvast om goede prestatiecontracten af te sluiten.
 
De aanbestedingsdocumenten bestaan in veel gevallen uit:
  • Het conceptcontract, gebaseerd op de administratieve voorwaarden uit de UAV-GC
  • De vraagspecificatie, waarin aangegeven wordt welke diensten er gevraagd worden
  • De onderhoudsspecificatie in de vorm van taakplannen o.i.d. met daarbij de prestaties waaraan voldaan moet worden;
  • De dienstenbeschrijving, waarin de processtappen worden aangegeven inclusief de daarvoor verantwoordelijke partij (Opdrachtgever, Opdrachtnemer of eventuele derden)
  • De inventarisatie en inspectie gegevens
  • De inschrijfleidraad met het inschrijfproces en de inschrijfcriteria.
 
Humac verzorgt dit gehele proces inclusief implementatie van zo'n prestatiecontract.