Humac BV

Kostenbeheersing (d.m.v. budgettering en controle)

Kostenbeheersing begint met een gefundeerde 'stip op de horizon' in de vorm van een op eisen en wensen gebaseerd budget. Vaak als resultante van een businesscase waarin een initiatief 'vertaald' wordt naar een projectdefinitie.
Het taakstellende budget is daar een onderdeel van.
Gedurende alle fasen wordt getoetst of het taakstellende budget nog toereikend is.
 
Vaak zijn budgettaire afwijkingen het gevolg van een veranderende projectdefinitie. Dus een verruiming van de eisen en wensen. Het is aan de opdrachtgever om daar over te beslissen en eventueel aanvullende budget voor beschikbaar te stellen.