Humac BV

Contractbeheer

Door de opkomst van Assetmanagement zien we grote verandering in de wijze waarop onderhoudscontracten worden ingezet:
  • Waren het eerst contracten op basis van afgesproken activiteiten (traditionele beurten en storingsafhandeling)
  • Steeds vaker zijn het prestatiecontracten op basis van technische prestaties en voorkomen van gebreken (o.a. NEN 2767, RGD-BOEI)
  • Assetmanagement vraagt om prestatiecontracten voor het handhaven (het zeker stellen) van functionele prestaties van gebouw en installaties (outputspecificatie).
  
Vooral deze laatste is sterk in ontwikkeling. Enerzijds ingegeven door PPS-constructies (Publiek Private Samenwerking) en anderzijds door het terugtrekken van opdrachtgevers in een regierol. Hierbij worden contractanten verantwoordelijk voor het functioneren van gebouwen en daarin opgenomen installaties.
 
Bij het vaststellen van die functionele prestaties maken we gebruik van de Prestatie Indicatoren (PI's) uit de NEN 8021. Aangevuld met PI's uit voorstudies.