Humac BV

Wij adviseren bij het prestatiegericht uitbesteden van werkzaamheden zoals beheer, onderhoud, inkoop van warmte of koude, ... . Dit passend binnen uw organisatie. Dus met veel aandacht voor communicatie en kostenbeheersing.

 

Wij managen de verwachtingen met controleerbare afspraken en geven duidelijkheid over de te verwachten prestaties, risico's en kostenconsequenties..