Humac BV

Ir. F.J.M. (Frank) Huffmeijer (1953)

Frank combineert gedegen technische kennis met een zeer ruime ervaring. Die ervaring is opgedaan in grote en kleine organisaties als onderzoeker, senior adviseur, beleidsmedewerker, directeur en manager.


Huffmeijer acteert snel en doeltreffend bij het aanpakken van vraagstukken. Geen eindeloze discussies, maar een resultaatgerichte, concrete aanpak. U krijgt daarmee een bruikbaar, helder en betrouwbaar advies inclusief (kosten) consequenties. Afgestemd op uw behoefte en geleverd binnen de afgesproken randvoorwaarden.
 
Specialisme:
 • Vastgoed: Kwalitatieve Prestatie Indicatoren (KPI’s); Kritische Succes Factoren (KSF’s); huisvestingsscenario’s
 • Contracteren: prestatiegericht; toetsbaar; functioneel; duurzaam; onderhoudbaar; onderhoudsconcepten; conditiemeting; implementatie
 • Kostenbeheersing: prijs/ prestatie; voorkomen verspillingen; investeringen én exploitatiekosten; MJOP/ TCO / LCC / RCM
 • Assetmanagement: kostenefficiënt; stakeholderswaarde; afwegen belangen; heldere keuzes
 • Projectmanagement: monumenten; herbestemming; budget gestuurd; subsidies
 
Opleidingen:
 • TU Eindhoven Bouwkunde 1976
 • HBO Tilburg Architectuur 1971

Werkervaring (een greep uit):
 • Voor een ministerie - opzetten van vastgoedplannen voor strategische vastgoedkeuzes (Strategische Vastgoed Plannen, SVP’s)
 • Voor een opleidingsinstituut - ontwikkelen en beoordelen van meerdere vastgoedscenario’s om tot een gefundeerde vastgoedvisie te komen. Dit op basis van gemeten en gewogen prestatie-indicatoren
 • Voor een bank (20.000 medewerkers) - opzetten en implementeren van een uniforme werkwijze voor het doelmatig beheren van het eigen vastgoed
 • Voor Nederland Normalisatie Instituut- opzetten van een NEN (Nederlandse Norm) voor het meten van functionele prestaties van Vastgoed. Dit instrument (NEN 8021) dient om de prestatie-indicatoren van het strategische vastgoedbeleid meetbaar en daarmee objectief inzichtelijk te maken
 • Voor een (semi)overheidsorganisatie - begeleiden van Europese aanbestedingstraject en implementeren van een prestatiecontract in het bestaande beheer en onderhoud
 • Projectmanagement bij complexe projecten (waaronder restauratieprojecten)
 • Voor Schiphol - kostenadviezen diverse projecten in de Terminal en implementeren prestatiecontracten