Humac BV

Kostenbeheersing

Wij zoeken steeds naar een evenwicht tussen prijs en prestatie voor alle stakeholders.

 

Een van onze taken is verspillingen voorkomen.

 

Ons advies betreft alle facilitaire kosten, zowel investeringen en exploitatiekosten. Maar ook kosten van sub-optimale bedrijfsvoering, kansen en risico's.