Humac BV

Kostenstudies

Kostenstudies kunnen variëren van tijdmetingen tot analyses voor risico gestuurd onderhoud. Enkele van deze studies hebben geleid tot publicaties zoals:
  • Levensduurcatalogus, geannoteerde technische levensduren van bouwdeel/ materiaalcombinaties;
  • Prestatiemeting Vastgoed, methode om een functionele analyse op te stellen;
  • Onderhoudskengetallen op basis van prestatie indicatoren (PI's);
  • Besturingsmodel voor beheer en onderhoud van Vastgoed;
  • Ontwikkelingen in prestatiecontracten voor het onderhouden van gebouw en installaties.