Humac BV

NEN 8021: meten functionele gebruiksprestaties.

In 1996 ontwikkelden wij een functionele prestatiemeting voor het ministerie van Defensie. Inmiddels is deze meting uitgegroeid tot een genormeerde methode om de eisen/ wensen van gebruikers in beeld te brengen en de meest passende huisvesting voor die gebruikers erbij te vinden.
 
Onderdelen van deze meting:
  • gebruiksprofiel waarbij de behoefte van de gebruikers kwalitatief in beeld gebracht wordt
  • vastgoedprofiel waarin we meten welke prestaties het onroerend goed kan leveren
  • de match waarbij we gebruiks- en vastgoedprofielen met elkaar vergelijken en afwijkingen inzichtelijk maken
  • de scenario's waarin we de diverse huisvestingsmogelijkheden onderling vergelijken
  • de TCO-berekeningen (Total Cost of Ownership) van de verschillende scenario's met ons advies.