Humac BV

Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar de optimale Stakeholderwaarde.

Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn:

  • De waardeanalyse met als uitgangspunt de toegevoegde waarde van oplossing voor alle gebruikers/ stakeholders;
  • inzicht in de Total Cost of Ownership (TCO) waarbij investeringen, exploitatiekosten en (bedrijfs-)risico's in onderlinge samenhang in beeld gebracht worden.
  • Functionele prestatiemeting Vastgoed, volgens de NEN 8021 
Total Cost of Ownership (TCO)
NEN 8021, prestatiemeting