Humac BV

Scenario ontwikkeling en TCO

 
Total Cost of Ownership (TCO)
Wat kunnen we verwachten en welke oplossing past ons – ook in de toekomst - het best?

Steeds vaker willen opdrachtgevers een TCO, een inzicht in de totale kosten. Ofwel: een blik in de financiële toekomst van een asset, een project of een scenario. Zeker als er meerdere mogelijkheden zijn, is zo’n toekomstblik nuttig. Met afwegingen over de investeringskosten, de exploitatie (inkomsten versus uitgaven) en risico’s.

Voor het ramen van ontwikkeling- en bouwkosten (investeringen), facilitaire kosten en bedrijfskosten (exploitatie) zijn diverse methoden en kengetallen aanwezig. Een goede businesscase dient hierbij als basis.

Risico’s zijn onvoorspelbare factoren en zijn voor de verschillende stakeholders steeds anders. In de TCO nemen we het effect hiervan op als het product van kans en kosten. 
Belangrijke aandachtspunten: de stakeholderswaarde en inzicht in risico's