Humac BV

TCO, Total Cost of Ownership

Steeds vaker wordt bij een investeringsbeslissing (nieuwbouw, verbouw of renovatie) gevraagd naar de Total Cost of Ownership (TCO) van de verschillende opties. Wat is dat eigenlijk en waarin verschilt het met een LCC (levensduurkosten)?

Een Total Cost of Ownership wordt ingegeven door de gedachte dat beschikbare geld zo doelmatig mogelijk moet worden besteed. Voor de meeste “Owners” is de vertaling:
dat investeringen die nu gedaan worden, in de toekomst zo goed mogelijk renderen.

Naast de ‘harde’ uitgaven voor de exploitatie (o.a. onderhoud, energie, schoonmaken) gaat het bij een TCO ook over andere posten zoals bedrijfsonderbrekingen, gemiste kansen en dergelijke. Dat zijn de risico’s voor de stakeholders en de (kosten)consequenties daarvan.

Daarmee komen we op het verschil tussen een LCC en een TCO:
  • LCC is een berekening van de kosten van een asset gedurende de technische levensduur (vanuit de asset, van maken tot slopen);
  • TCO is een berekening van de kostenconsequenties van het gebruik een asset gedurende de economische levensduur (vanuit het gebruik, van ingebruikname tot afstoten, inclusief gebruiksrisico's).