Humac BV
Een waardeanalyse start veelal vanuit een ontwerpopgave met alternatieven.
 
Belangrijke onderdelen van deze analyse zijn:
  • analyseren van de gewenste prestaties/ functionaliteiten
  • belangen afweging van diverse betrokkenen
  • creatief zoeken naar alternatieven (out of the box)
  • beoordelen van deze alternatieven op sterke en zwakke kanten (SWOT), al of niet op deeloplossingen
  • optimaliseren van kansrijke alternatieven
  • presenteren van de resultaten